ROMHÁNYI JÓZSEF

SZAMÁRFÜL

 

 • A babonás fekete macska
 • A bölcs bagoly
 • A bűnbánó elefánt
 • A csodacsiga
 • A darvak vándorútja
 • A harkály szerencséje
 • A kacsa napilapja
 • A kentaur dilemmája
 • A liba hattyúdala
 • A macskafogó egér
     (műfordítás)
 • A majom búcsúbeszéde
     társaihoz, emberré válása
     alkalmából
 • A Moszkitó-opera
 • A nagyralátó görény
 • A papagáj szónoklata
 • A pesszimista keszeg
 • A pék pókja
 • A rozmár drámája
 • A rák haladása
 • A róka és a holló
     (Téma és variációk)
 • A sérthetetlen
 • A teve fohásza
 • A zsiráf gőgje
 • Apróhirdetés-rovatot
     indítottak férgek és rovarok
 • Az ördöghívő krokodil
 • Állati jogok
 • Bálnabál
 • Borz
 • Disznó-vers
 • Diz-őz suta slágere
 • Ebigramma
 • Egy boldogtalan sünnek
     panaszai a halovány Holdnál
 • Egy kos párbeszéde
     a visszhanggal
 • Egy költői vénától jól
     becsípett bolha önéletrajz-
     regényét nekem mondta tollba
 • Egy szú végrendelete
 • Gólya-vendégség
 • Gyíkrege
 • Hal-dal
 • Interjú a farkassal, aki
     állítólag megette Piroskát
 • Irkafirka egy birkáról
 • Kakukkoló
 • Kanszonett
 • Kecskére káposztát
 • Körkérdés kutyákhoz: miért
     ugatják a teliholdat?
 • Kukac-sors
 • Lepketánc
 • Marhalevél
 • Medve-tanköltemény
 • Mese a számolni tudó
     oroszlánról
 • Méhek
 • Miért vihog a hiéna?
 • Mókusmese
 • Nyúliskola
 • Okozatosan
 • Parainesis, melyet egy
     légy intéz leendő fiához
 • Románc
 • Sárkánymese
 • Sírfeliratok
 • Sületlen tréfa
 • Szamármese
 • Szarvashiba
 • Tanulj, tinó!
 • Tavaszi madárdal
 • Tigrismama altatódala
 • Tücsökdal
 • Tyúk vagy tojás?
 • Új struccpolitika
 • Varjúnóta
 • Verebesdi
 • Veszélyes mese
 • Víziló-szépség
   
 •  

   


 • Doktor Bubó
 • Mézga Aladár kalandjai
 • Mézga-család
 •  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
           EZ OPUSZ?
  
  
  A BÖLCS BAGOLY
  
           A tudós bagolyne tojt egy kis utódot,
           de az nem lett okos, sőt inkább ütődött.
           Atyja, a nagyhírú egyetemi dékán
           sokat bosszankodott lüke ivadékán.
           Hasztalan unszolta:
           - Magolj,
           fiam, bagoly!
           Hiába korholta, intette,
           kölkét ez csak untatta.
           Utálta az egyetemet, órák alatt legyet evett.
           Nem csoda hát, hogy a halálmadár-vizsgán
           csak ücsörgött és pislogott pislán.
           - Huss!
           Rivallt rá az elnök-akadémikus.
           - Szálljon egy házra,
           és borítsa gyászba!
           - Jó! - mondta a buta bagoly, holott
           azt sem tudta, miből lesz a halott.
           Rászállott a legelső viskóra,
           és ott csücsült bóbiskolva.
           Jobbat nem talál, ki mindent végigpásztáz,
           mert ez volt a temetői gyászház.
           Így lett a nagyerdő legostobább baglya,
           a Huhugányos Akadémia tagja.
  
  
  
  
  MEDVE-TANKÖLTEMÉNY
  
           Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán:
           - Ez mind kontár! Sarlatán!
           Mit gügyögnek, locsognak
           szerencsétlen bocsoknak!
           Oly negédes némelyik,
           hogy már szinte émelyít.
           Te szent múzsa, irgalmazz,
           milyen ócska rímhalmaz!
           Minden sorvég szinte önként adódik.
           Majd én írok egy igazit, valódit:
           - Dörmeg-dirmeg a vén medve,
           mert ma cudar ám a hangulata.
           Csípi darázs, marja bolha,
           vidor kedve mitől kerekedne?
           Mikor ma a kasba nézett,
           nem talált egy nyálas csemegét.
           Szeder, málna? - Sehol semmi.
           Mit lehetne akkor vacsorázni?
           Hogy ne haljon szegény éhen,
           szundikál majd egész gyertyaszentelőig.
           Kézbe kapta e verset egy lektor,
           aki tanult némi verstant egykor.
           És most újra letette a vizsgát,
           összeírta a rím-hiánylistát:
           Kedve
           volna
           mézet
           enni
           télen.
           A többit eldobta.
           Bőszült is miatta.
           Ezt viszont kiadta.
  
  
  
  
  A RÁK HALADÁSA
  
           Egy nagyszerű fóka rámordult a rákra:
           - Ne haladjon hátra,
           hisz nem jut előbbre soha,
           kinek vissza van az oda.
           Ám a ráknak, mi tagadás,
           visszásnak tűnt ez a tanács.
           Azt értette belőle,
           szégyenszemre hátráljon meg előre.
           De kevéssel előbb úgy gondolta aztán,
           más kárát tanulná meg a saját hasznán,
           hogyha maga mögött egy célt is kiszabva,
           előregázolna hátra az iszapba.
           Viszont azt is tudta a nyomorult pára,
           az ilyesmi nem megy úgy holnapról mára,
           és hogy ne hagyja a drága időt veszni,
           elhatározta, már tegnap el is kezdi.
  
  
  
  
  A NAGYRALÁTÓ GÖRÉNY
  
           Egy görény
           felül akart emelkedni társadalmi körén.
           E nagyralátó terv szerint
           feleségül kérte a nemes hermelint.
           De a felsőbb kasztba
           tartozó prémes kikosarazta.
           Talált persze vígaszt csakhamar a görény:
           - Szép hölgy, de a bűze még nem elég tömény...
  
  
  
  
  EGY KÖLTŐI VÉNÁTÓL JÓL BECSÍPETT BOLHA
  ÖNÉLETRAJZ-REGÉNYÉT NEKEM MONDTA TOLLBA
  
           Születtem Dolhán,
           egy kutyán,
           tizenkettőben, Gezarol után.
           Atyám
           paraszti sorban élt egy lobogós gatyán.
           Anyám
           egy cipész vérét kicsikarva,
           átment a kisiparba.
           Kiskoromban elláttam már bolhai tisztemet,
           s a csípésem jelentősen viszketett.
           Lakókutyám egy kis pulipintyó,
           mint jó
           suba betakart,
           de többet akart
           ifjúi vágyam már tavaszra:
           átköltöztem hát egy tágasabb kuvaszra,
           mely nemsoká a plébános ebe lett.
           Szemem előtt tehát már a papi pálya lebegett.
           A lelkem felkészült,
           s a tornácon, hol este a lelkész ült,
           magam is reverendába bújtam.
           Ám az új tan
           s a jámborság nem kötött le sokáig.
           Megláttam másnap a szakácsnő bokáit,
           fogtam
           magam s kiugrottam.
           De csalódtam benne! Sós volt és lagymatag.
           Az örökös hagymaszag
           tönkretette a gyomrom,
           és olyan testes volt, hogy féltem, agyonnyom.
           Nem maradtam egy estét sem,
           megszöktem a sekrestyésben,
           aki velem a kocsmába tántorgott.
           Magához vett a kántor ott,
           s hogy lett tanyám egy tanár úr nadrágja?
           - Ez a kis út nagy dráma
           a kántorné életében.
           Én megertem!
           Így kerültem iskolába,
           amit néhány diákban
           tisztességgel kijártam.
           Tanulnom ugyan csak ritkán akaródzott,
           de mivel az osztály sűrűn vakarózott,
           szavamra,
           valamit mégiscsak szívhattam magamba!
           Érettségi vizsgánkon én átmentem.
           Az elnökre.
           Felnyögve
           kaparászott utánam,
           s bár az ízét utáltam,
           mégis, pályám érdekében
           addig benne éldegéltem,
           amíg a rég áhított
           fővárosba szállított.
           Az elnök egy kis színésznőt szeretett.
           Így kaptam szerepet
           az egyik színpadon.
           De nem szerepeltem
           soha a színlapon,
           mert atyám tanácsa
           mindig bennem marad:
           „Sohase engedd kinyomni magad!”
           Színésznőm illatos
           szoknyáján hintázva
           jártam a színházba.
           Az öltöző pad alatt
           én is mindig jól
           kicsíptem magamat.
           Ám az én művésznőm,
           felelőtlen fruska,
           ráerőszakolt egy színikritikusra.
           Azt hittem, verembe megy most ész, értelem,
           de rágós volt, fanyar, avas és vértelen,
           ezért ugrottam át Önhoz néhány napra
           többi rajongómat inkább megváratva.
           Csináljunk most együtt egy jó csípős darabot.
           S ezzel a bolha jól belémharapott.
           Akkorát csaptam rá, hogy hasadt a paplan.
           Hogy ugrott el mégis? Megfoghatatlan!
           Veszítve karriert, nagy lakomát,
           riadtan menekült az ablakon át.
           Tovatűnt egy kóbor eben kutyagolva,
           s lett, ami volt: kutyabolha.
  
  
  
  
  AZ ÖRDÖGHÍVŐ KROKODIL
  
           Egy krokodil elhatározta,
           meggyónik, mielőtt cipővé kárhozna.
           S mert volt bűne elég, sőt némi felesleg,
           fohászkodott nyomban a pápaszemesnek:
           - Feloldozást adj énnekem,
           mert vétkeztem nagypénteken,
           felfaltam két húsos majmot, de őszintén bánom,
           hogy csak ennyit, mert ült ott még három,
           Felszisszent
           a sátáni szent:
           - Hármat elszalasztott?!
           Csak kettőt evett meg?!
           Nem kaphat malasztot,
           átkozott eretnek!
  
  
  
  
  PARAINESIS, MELYET EGY LÉGY
  INTÉZ LEENDŐ FIÁHOZ
  
           - Már egy hete
           vagy te pete!
           Legyen már belőled légy!
           Legyen,
           mint minden légyen,
           rajtad is hat láb
           legalább.
           Szárnyaid is legyenek,
           a fene egye meg!
           - Mert ha légy vagy, légy
           légy!
           - mondta vagy száz légyöltő
           előtt a költő.
           Beszédében tartott egy kis szünetet,
           mert a kis légy éppen akkor született.
           Aztán befejezte atyai intelmét:
           - Kerüld el azt mindenképp,
           ami ragacsosan tapad.
           Menj! A mai naptól magad
           szerezd meg az eledeled.
           Legyek ura legyen veled!
           A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt,
           de oly lámpalázat
           érzett még a legelső faláskor,
           mit egy színész is csak nehezen palástol.
           Bele is sült rögtön a mákoskalácsba.
           Nem hallgatott az atyai tanácsra.
  
  
  
  
  A MAJOM BÚCSÚBESZÉDE TÁRSAIHOZ,
  EMBERRÉ VÁLÁSA ALKALMÁBÓL
  
           Majmaim, kik eleddig testvérim valátok
           Fán csimpaszkodtomban hű társim valátok,
           Meghatva állok ím búcsúzni alátok,
           Mivel kezdetét v'őn emberré válásom,
           Sok hasraesés közt két lábra állásom.
           Az kies barlangban lészen már szállásom.
           De bármerre viszen rangos emberségem,
           Testvér-emlékitek soha meg nem sértem.
           Esküre emelem kezem...
           Na, mit csodálkoztok ezen?
           Persze! Ezt mellsőnek nevezik, akik
           Még oktalan makik!
           Kívánom, teremjen bőséget sok fátok,
           Tömje pofátok gubó, gubacs, inda.
           Nekem jó lesz a velős palacsinta!
           Ugye, most csorog a nyálatok,
           Alsóbbrendű növényevő állatok?
           Meg ne szenvedjétek a tél kemény fagyát
           Néhány viseltes gatyát
           Eljuttatok majd hozzátok,
           De nehogy a fejetekre húzzátok,
           Idétlen barmok!
           Különben is mit akartok,
           Fejlődéstanilag visszamaradt emlősök?!
           Korcsok vagytok, nem ősök!
           Meggyalázzátok a késő utódokat!
           Kaktusz bökje meg az ülőgumótokat!
           Mars innen! Végeztem! Slussz!
           Nézze meg a Pithecantropus erectus!
  
  
  
  
  MARHALEVÉL
  
           Egy tehén szerelmes lett a szép bikába,
           Minden vad bikának legvadabbikába.
           Vonzalmát megírta egy marhalevélben,
           Nagyjából ekképpen:
           - Hatalmas Barom!
           Bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom.
           Tudom, mily elfoglalt, milyen nagyrabecsült ön,
           Mégis tollat ragadott csülköm,
           Hogy amit a marhanyelv elbőgni restell,
           Így adjam tudtára, Mester!
           Ön, ismervén jól a tehénszív rejtelmét,
           Tudja, hogy nem minden a napi tejtermék.
           Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet,
           Gondolatom egyre ön körül őgyeleg.
           Múúú! Minden bikák közt legelőkelőbb!
           Midőn megláttam a legelő előtt,
           Elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett
           felsálamban,
           S úgy éreztem, kéj oson
           Keresztül a rostélyoson.
           Múú, hogy forrt a vér szívembe',
           Hogy tódult a bélszínembe!
           Az a perc, mit ön velem tölthet maholnap,
           Megrázza egész pörköltnekvalómat!
           Ám míg önről ábrándozom kérődzve,
           Vad féltés ül a szívemig férkőzve,
           és átjárja ó, mind a kín
           Velőscsontom, mócsingjaim.
           Már bánom e merész vágyat,
           Hisz ön büszke tenyészállat
           Csupa gőg, mely után egész tehéncsorda bőg.
           De ne féljen Bikaságod!
           Ha nem szeret, félreállok.
           Nem fog látni levert búsnak,
           Mert beállok leveshúsnak.
           Ám, ha mégis kegyes szívvel veszi e levelet
           és megszánja az önért égő tehenet,
           Válaszoljon hamar rája,
           üdvözli önt a marhája.
           Ím a levél. Ráírva a kelte.
           Az úton a posta előtt le is pecsételte.
           De a postáskisasszony nem vette fel...
  
  
  
  
  INTERJÚ A FARKASSAL, AKI ÁLLÍTÓLAG
  MEGETTE PIROSKÁT
  
           Az Új Bárány riportere felkereste Ordast.
           Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
           - Igaz volna ama vád,
           hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers
               nagymamát?
           - Egy nagymamát? Egy grammot se!
           Ez az egész csak Grimm-mese!
           - Hogy Piroskát Ön falta fel, talán csak az is hamis
               vád?
           Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár
               harisnyát?
           - Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
           Én még az almát is hámozva eszem meg.
           - Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek
               mindketten,
           mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten.
           - Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak
               a viskóba.
           Nagyon finom uzsonna volt, szamóca
               és piskóta,
           s mivelhogy én evés közben állandóan
               vicsorgok,
           a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.
           - Én úgy tudtam, hogy önnél szabály,
           hogy csak friss húsárut zabál.
           - Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,
           zsengét, hogy a gyenge gyomrom megeméssze.
           - És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
           - Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!
  
  
  
  
  KÖRKÉRDÉS KUTYÁKHOZ: MIÉRT UGATJÁK
  A TELIHOLDAT?
  
           Magyar kuvasz:
  
           - Ugye tudja, ezt nálunk meg sem engedik?
           Csaholhatom reggelig!
           Magát rosszul informálták, azt hiszem,
           Mert ugatni szabad nálunk, csak harapni nem!
  
           Orosz lajka:
  
           - Hogy ne nőjön! Nincs rá keret!
           Vakkantgatom csak a felet, mert
           Látom, már mértéktartó,
           Nem nyikkanok, ha már sarló,
           S ha még a kalapács is felkúszna, halkan
           Csóválnám a farkam!
  
           Németjuhász:
  
           - Hogy miért? Kétfelől is meg lesz ugatva,
           Mivel keleten kel es átmegy nyugatra.
           Bőven indokolja mind a két eset,
           Hogy átugassanak illetékesek!
  
           Angol bulldog:
  
           - Ugyan! Sosem ugat egy jólnevelt angol,
           Ha éjjel barangol!
           Tudom, honnét valók az ilyen álhírek:
           Írek!
  
           Ír szetter:
  
           - Őrfalkáink ma még csupán csaholnak,
           de elkapjuk azt a holdat maholnap.
           Ki is sütjük még este
           Angolosan veresre...
  
           Kinai csau-csau:
  
           - Mi teng-leng fenn? Az ellenseg kéme!
           Link csel csak. Egy nagy ugrás és vége!
  
           Svájci bernáthegyi:
  
           - Válaszom nemleges. Félfüllel hallottam
           Valami ilyesmit a magas Alpokban.
           Hogy én is ugatnám éjszaka, azt kétlem,
           Esetleg majd egyszer, kényelmesen, délben!
  
           Keverék kiskutyám:
  
           - Holdügyekhez még csak nem is konyítok,
           De mert zavaros az égbolt,
           Annyi fent az apró kémhold,
           Félelmemben vonyítok!
  
  
  
  
  KUKAC-SORS
  
           Megtudhatod most, ha e tárgykörben kutatsz,
           mért él föld alatt a rút esőkukac.
           Rágódott rég egy kérdésen a földigiliszta:
           Miért utálja őt az ember, hiszen olyan tiszta?
  
           Nem volt képes felelni rá sok oktalan állat,
           hogy terem az emberszívben undor és utálat.
           Végül megsúgta egy csendes esti órán
           a svábbogár, azaz, német ajkú csótány:
           - Hörl mal zu! Én tudok esztet! Nekem van a lakás
           Srevizave a ház mellett, bei dem szemétrakás.
           Én látok, ha spacírozni pemászok a házba:
           tetejüktől talpukjáig fel vannak ruházva.
           Hogyha téged nézlek, so én magamnak is
               restellem.
           Nem szégyelsz te magad, du Schwein,
               így anyatojt mesztelen?!
           Nix toll, nix szőr, csupasz potroh mutogatja!
           Muszáj neked strimfli húzni, egy ink meg
               egy katya!
           - Ingem, gatyám sohasem lesz, én ezt
               meg nem érem!
           - Szólt a kukac, s föld alá vitte a szemérem.
  
  
  
  
  BORZ
  
           A büszke borzanya összetoborzott
           néhány csellengő borzot,
           hogy szívének féltett kincsét,
           hat kicsinyét megtekintsék.
           - Nézzétek! Ez itt a mennyország! -
           mondta dédelgetve hat egyszülött borzát.
           Ám a bámészkodók formátlannak, torznak
           találták a sok torzonborz borzat.
           Szólt az egyik, egy értelmesforma,
           kinek kedélyét e látvány felborzolta:
           - Érdekes! Ha belülről, elfogultan nézed,
           ez az alom meleg kis családi fészek.
           Ha kív|ülről, s nem vakít el vonzalom:
           ..egyszerű borz-alom...
  
  
  
  
  DISZNÓ-VERS
  
           Kesergett a koca szopósai mellett
           Miután harmadszor egy tucatot ellett:
           - Na, megmondom a kanásznak,
           Nálam többé nem lesz násznagy!
           A malackodásból elegem van,
           énnekem többé nem kell a kan!
           Búsat sóhajtott a kimiskárolt emse:
               - Nekem se!
  
  
  
  
  HAL-DAL
  
           Egy pontyporonty s egy kiscsuka kiúszott a nádhoz,
           hátha e kaland finom vacsorát hoz.
           Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket,
           mely a parton ülő horgászban ért véget.
           - Bekapom! Ez finom falat!
           - mondta volna víz alatt
           a ponty, hogyha
           a pongyola
           természet nem teszi némává a halat.
           - Csak kapd! - biztatta volna menten
           a közismerten
           rosszmájú csuka.
           - Csak a
           végén meg ne bánd,
           mert a horgász vele ránt!
           - És ha kiránt?
           Kis hal iránt
           irgalmas a rendes pecás,
           s még nem vagyok negyvendekás.
           - Sületlenség! - szólt a márna.
           - Ki lenyelné, pórul járna,
           mert aki bekapja az ellenség horgát,
           annak bizony elvágják a torkát.
           - Ugyan menj a víz alá! - förmedt rá a ponty-,
           ilyen olcsó közhelyeket nekem ne is mondj!
           Be is kapta a csalétket sebtiben,
           aztán kisült az igazság. Tepsiben.
  
  
  
  
  EGY BOLDOGTALAN SÜNNEK PANASZAI
  A HALOVÁNY HOLDNÁL
  
           Sanyarú sors, te szabtad rám gúnyámat,
           Céltábláját az emberek gúnyának.
           Engem senki sem cirógat, becézget,
           Mert a bőröm egy kicsikét recézett.
           Hogy irigylem a nercet, a hódokat!
           Nekik kijár elismerés, hódolat.
           Hányszor kértem a bennfentes rókától,
           Hogy legyen az én ügyemben prókátor.
           Könyörögtem: „Szólj a szűcsnek, bátyuska,
           Protezsálj be prémesállat státusba!”
           Vagy vegyen be legalábbis bélésnek...
           De hiába! Nem enged a kérésnek.
           Értékemért agyon sose csapnának,
           Nem kellek én se muffnak, se sapkának...
           Így kesergett sündörögve, bújkálva,
           Míg egy fakír nem került az útjába.
           Az felkapta, gyönyörködve vizsgálta:
           - Jössz a szögeságyamra, te kispárna!
  
  
  
  
  KANSZONETT
  
           Óh, mint imádlak, bájpofájú süldő;
           te konda dísze, sertésól csodája!
           Hogy vonz e gonddal mocskolt kis tokácska
           s e sárfüggőkkel ékesített fültő.
  
           Még vályút álmodsz, henteregve koszban.
           Nem sejted tán, hisz kis disznó vagy most még,
           hogy más is van e földön, mint a moslék,
           hogy súghatsz-búghatsz nászkanoddal hosszan.
  
           Hússzék elé míg nem szólít a böllér,
           míg végröfföm az égre fel nem hangzik,
           egy hízlaldáért el nem válnék tőled.
  
           De jaj, te engem százszor is megölnél,
           ha ülnél orvul mesterséges lagzit,
           igent rebegve álnok fecskendőnek.
  
  
  
  
  EGY SZÚ VÉGRENDELETE
  
           Egy szú beszorult a hokedli lapjába
           Ráült a szakácsnő százszor is napjába'.
           és jött a baj csőstül. Még a tetejébe
           Az asztalos szöget ütött a fejébe.
           Néha percekig már percegni sem tudott
           Végül megírta e testamentumot:
           - A nagy hármasszekrényt, mely koromszín,
           ében,
           özvegyemre hagyom, járjon feketében.
           Ha a gyászhét letelt és férjhez megy
           ismét,
           Ne maradjon jussa tőlem, csak a kisszék.
           Fiam, ki kalandos, regényes, mint atyja,
           A nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja.
           Kerülje a drámát, bölcseleti művet,
           Mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyűvet.
           Lányom, ki szégyent szégyennel tetézett,
           S lezabipetézett,
           Kint éljen eztán, a szemétládában,
           Kegyelemdeszkán.
           Végül az anyósom. Megérdemli nagyon,
           Rá a vadonatúj, szép csőbútort hagyom!
  
  
  
  
  IRKAFIRKA EGY BIRKÁRÓL
  
           Egy kényelmes birka unta,
           hogy nyomja az irhabunda.
           Úgy gondolta, hogy csak nyerhet,
           ha nem visel többé terhet.
           Éppen arra szállt pár moly, hát
           felkínálta loncsos bolyhát.
           - Gyertek, ti sok mafla, mind!
           Ez nem látott naftalint!
           Szólt a molyné: - Gyerünk, apjuk!
           Zabálhatunk tiszta gyapjút!
           És mi történt a lustával?
           Tanulság lett, galuskával...
  
  
  
  
  A PAPAGÁJ SZÓNOKLATA
  
           Egy ritka bátor
           kitört a rácsos kalitkából.
           Kint magához intett
           néhány cinkét, pintyet,
           hogy mint szabad szellem,
           szónoklatot tartson a rabtartók ellen.
           És mert gyakorlott lett régen a beszédben,
           el is kezdte szépen,
           a Nagy Igazságot rikoltva szét:
           - Gyurrrrika szép!
  
  
  
  
  VEREBESDI
  
           Egy szürke kis veréb boldogságban úszott,
           mikor meghallotta, ma jobb, mint egy túzok.
           Az állatok, mint a veréb,
           erre-arra felfülelnek,
               ha az egész nem felel meg,
               kicsipkedik az igazság nekik tetsző felét.
  
  
  
  
  A RÓKA ÉS A HOLLÓ
  (TÉMA ÉS VARIÁCIÓK)
  
           Róka és a holló,
           Megírta Aesopus
           Mindannyiunk előtt ismerős ez opus.
           Mégis elismétlem e témát pár szóval,
           Majd megtoldom néhány variációval.
  
  
                 A TÉMA
  
           Fenn csücsült a holló a dús hársfa ágán,
           csőrében jó nagy sajt, fogyasztásra várván.
           Arra kószált búsan a ravaszdi róka,
           Ki nem jutott sajthoz fagyosszentek óta.
           Hogy a fára nézett, elszállt komor kedve,
           felujjongva tört fel mohó gyomornedve.
           És szólt álnok bájjal: - Tollad ó be ékes,
           hogy madárkirály légy, régen esedékes!
           És a neved „Holló”, oly olvadó-omló.
           Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló.
           A dícséret szép szó, ámde a bírálat
           már olyasvalami, mit ki nem bír állat.
           Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét,
           vad rikácsolással tátotta ki csőrét.
           A sajtja lehullott, erre várt a róka,
           ezúttal elnyerte tetszését a nóta.
  
                 ELSŐ VARIÁCIÓ
  
           A róka szájában egy jó darab rokfort.
           Megette a felét, de már az is sok volt.
           Komoran ült ott fenn a holló a hársfán,
           s megakadt a szeme mesebeli társán.
           Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett,
           fondorkodott, tervelt, s az eredmény ez lett:
           Ha ez nem ismeri Aesopus meséjét,
           megadta a sors a sajtszerzés esélyét.
           És máris megszólalt, cifra ódon módon:
           - Ó rókám, ne hidd, hogy tán csak gúnyolódom!
           Királyi palástnál szebb vörhenyes bundád,
           le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád,
           mégis tekintélyed csorbítja a szégyen,
           hogy hangod megcsuklik fenn a magas cé-ben.
           Rókánk e sértésre tágra tátva száját,
           cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát.
           De meg kell jegyeznem erről az esetről,
           hogy a sajt a fára azért nem esett föl.
  
                 MÁSODIK VARIÁCIÓ
  
           Fenn csücsült a holló,
           falt sok pusztadőrit,
           annyi maradt mégis,
           majd lehúzza csőrit.
           Lent a rókánál egy jó nagy ementáli,
           de már falánk gyomra kezdett ellenállni.
           Hogy látta a hollót ez a megcsömörlött,
           - Brr, még egy sajt! - morgott - Vigye el az ördög!
           - Hogy vagyunk? - szólt oda a holló ásítva,
           s a sajt lehullott a selymes pázsitra.
           - Fujj, vidd el! - nyöszörgött undorral a róka,
           s amit tett, azóta nevezték el róla.
  
                 HARMADIK VARIÁCIÓ
  
           Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán,
           s töprengett az idők változandóságán.
           Éppen arra kószált a bús, sovány róka.
           Sajtlikat sem evett húshagyókedd óta.
           Meglátva a hollót, könnyesen sóhajtott:
           - Mit ér ravaszságom, ha neked sincs sajtod ?
           - Nincs - felelt a holló. - Rég nem ettem sajtot,
           viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod.
           Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
           - Sajttal! - szólt a róka. - Így kell a fenének!...
  
                 NEGYEDIK VARIÁCIÓ
  
           Fenn csücsült a holló a dús hársfa ágán.
           Csőrében trappista hivalkodott sárgán.
           Jött az éhes róka. Látta, hogy a helyzet
           megegyezik azzal, mit Aesopus jelzett.
           Szólt hát álnok bájjal: - Tollad ó be ékes,
           hogy primadonna légy, régen esedékes!
           És neved! Hallga, hogy leng lágyan: holló!
           Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló.
           De hiába várta a ravaszdi róka,
           hogy sajtesőt hullat majd a holló-nóta.
           Mi volt eme nem várt, különleges, ritka,
           szerény, józan, okos hallgatásnak titka?
           Nem hajszolta dicsvágy? Sem nagyzási hóbort?
           Nem!... Az igaz viszont, hogy fehér holló volt...
  
                 ÖTÖDIK VARIÁCIÓ
  
           Fenn a hollócsőrben egy szép kicsi kvargli.
           Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni.
           S bár az aesopusi helyzet elétárult,
           csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult.
           Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta,
           ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna.
           A holló csak várt, várt odafenn a hársfán,
           szeme kérdőn függött mesebeli társán.
           Mért hallgat a holló? Mért nem szól a róka,
           holott más a szokás kétezer év óta?
           A róka néma volt, a holló meg süket.
           - Kérem elnézésüket...
  
  
  
  
  TANULJ, TINÓ!
  
           Egy tinó tanult, hogy ökör legyen.
           Gyötörte agyát könyörtelen.
           Mikor tudta már nagyjából,
           hogy díszítő jelzője a „jámbor”,
           megalkotta az ökörlét
           harom alaptételét.
               Egy:
               Ha doronggal vernek, az kegy.
               Kettő
               Hogy szaporodj, azért lettél meddő.
               Három:
               A boldogság kulcsa a járom.
           Így lett a legnagyobb ökör a világon.
  
  
  
           DIZŐZIKÉK
  
  
  DIZ-ŐZ SUTA SLÁGERE
  
           Nekem már régóta tetszik egy bak,
           bármilyen fapofa, fura alak.
           Hiába mondják az okosabbak:
           a szerelem vak,
           a szerelem vak.
  
           Tiltanak tőle, ez ingerel csak.
           Ő lesz az apja a gidáimnak!
           Bár most egy fűrészel él ez a bak.
           A szerelem vak,
  
           a szerelem vak.
  
           Ha e sete-suta sztori
           bosszant valakit,
           hallgassa a kolostori
           láma dalait.
           Értelmet a slágerekben ugyan ki keres!
           Ha a szerző bakot lő, épp attól sikeres.
  
  
  
  
  VARJÚNÓTA
  
           Egy varjú nótát írt a dalosversenyre.
           Rezgett faháncs-bogáncs, amikor elzengte:
           - Elszáll a nyár, kár!
           Lucskos ősz vár már.
           Ha túl nagy a sár,
           felszállok a fár.
           Nem okozott bajt a sor végén az űr,
           ezt a dalt hozta ki győztesnek a zsűr.
  
  
  
  
  KAKUKKOLÓ
  
           Mikor férjhez ment a könnyűvérű kakukk,
           azt akarta, legyen szép kis lakuk,
           és tojásaikat is költsék ki maguk.
           Ültek is rajt', míg elzsibbadt a faruk,
           ki is kelt egy tucat - Szent Habakuk -
           szarka.
  
  
  
  
  TIGRISMAMA ALTATÓDALA
  
           Aludj szépen, tente-tente,
           Kedves kölöktigrisem, te!
           Ugrándoztál, szaladgáltál
           Játszadoztál eleget,
           Csörgő csontot harapdáltál,
           Ráncigáltál beleket.
           Csicsijja uuu!
  
           Aludj, édes, tente-tente
           Szep véres a naplemente
           Dimbes-dombos liget mögött
           üvöltget a sakálka,
           Talált egy fél hideg dögöt
           Meg is zibi-zabálta.
           Csicsijja uuu!
  
           Álmodj ölést, tente-tente
           Az Istenke így teremte.
           Májacskába, lépecskébe
           Vágd a mancsod, pancsikálj,
           Vese-vese szép vesécske,
           Fuss el véle, s hajcsikálj!
           Csicsijja uuuuu!
  
  
  
  
  A LIBA HATTYÚDALA
  
           A tömzsi, totyogó tavalyi ludat
           cserbenhagyta csúful a józan öntudat.
           Fennhordta a csőrét, s nyújtogatva nyakát,
           gyönyörű hattyúnak képzelte magát.
  
           Társaitól búcsút sem vett, azt se mondta: „Gá!”
           Kilépett a libasorból, s elment világgá.
           A legelső pocsolyánál máris vízre szállt,
           és hattyúi halálához egy dalt komponált.
  
           Egy hattyúdalt, az egyetlent, végsőt,
           a halálhívó szent, nagy éneket,
           a fagyos lánggal kilobbanva égőt,
           mely lebegve száll idő s tér felett.
           A hattyúdalt, mit életen át érlelt
           a méltóságos csönd, a némaság,
           a hattyúdalt, a vádat s elégtételt,
           a semmivé lett vágyak halk dalát!
  
           Gyötrődött, töprengett a hattyúi lúd,
           és költött is végül szép dalt, szomorút.
           Megvárta az alkonyt, úgy zendített rá.
           Zengett bús ének: „Gá-gá-gá-gá-gá!”
  
           Várta a szép elmúlást, a hattyúvégzetet,
           várta, várta hajnalig, míg meg nem éhezett.
           Gyakran sóhajt fel azóta, ha kint legelész:
           - Gágogva élni könnyű - dalolva halni nehéz!
  
  
  
  
  A DARVAK VÁNDORÚTJA
  
           A költözők vándor V-je
           éket vág a téli szélbe.
           Így halad célja felé a szárnyas csapat,
           mert így írja elő azt a bölcs tapasztalat.
           Ám egyszer csak megrövidül a V betű szára,
           s néhány ifjonc összefog a rend megbontására.
           - Más betűbe tömörülünk! A formásabb S-be! -
           Elindultak, s nem jutottak estig egyenesbe.
           Majd a fagyos éjszakába
           átcsaptak a Z-be, K-ba,
           és végül az önmagába visszatérő O-ba,
           míg holtan hulltak a tóba.
  
  
  
  
  MESE A SZÁMOLNI TUDÓ OROSZLÁNRÓL
  
           Szorongva ment ki reggel Leó a porondra,
           mert várta már
           a goromba idomár,
           hogy tanszernek használva rút ostorát,
           számolásra tanítsa az ostobát.
           - Mondd meg, mennyi egy meg egy,
           vagy ütlek, hogy meggebedj! -
           De hiába pattogtatott peckesen,
           nem ment annak még az első lecke sem.
           Szégyenében később szegény vadállat
           feladott egy nehéz példát magának.
           Megoldotta szépen aznap este még:
           elosztotta néggyel gonosz mesterét.
  
  
  
  
  MÓKUSMESE
  
           Dió-tetten ért egy kis
               mókust a gazda.
           Ketrecre ítélte, de nem
               bántalmazta.
           Majd meg is kedvelte
               szegény rabfiókát,
           s megetette vele az összes
               dióját.
  
           Mikor mind felfalta a
               mohó mihaszna,
           gazdánk egy nagy zsákkal
               rohant a piacra.
           Hogy elfogyott, bőven
               hozott neki menten,
           de fogva tartotta, nehogy
               megint csenjen.
           Őszig hét zsák diót vett
               még a foglyának.
           Ez is állatmese. De
               melyik az állat?
  
  
  
  
  TÜCSÖKDAL
  
           - Ön művész?! - fitymálta a tücsköt a hangya.
           - Hisz mint az ökörnyál, leng, lebeg a hangja.
           Dalában nyoma sincs vérmes szenvedélynek,
           sőt ha Ön szól, még az esti csend is mélyebb.
           Mily csekély eszköztár, mily szűk formakészlet!
           Csoda, hogy Ön mégis figyelemre késztet.
               Szólt a tücsök halkan:
               gondgyomláló dalban
               épp ez a művészet.
  
  
  
           FELEMÁSOK
  
  
  A KENTAUR DILEMMÁJA
  
           Elővette fiát Kentaurné asszony,
           itt az ideje már, hogy pályát válasszon.
           Szólt a kamasz hibrid:
           Rég rágódom ezen.
           Ha kissé éhezem,
           nagy kutató lennék, Jeles Ember, Észlény,
           ha jól bezabálok, akkor meg tenyészmén.
  
  
  
  
  SÁRKÁNYMESE
  
           Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek.
           Rájuk szólt az anyja, de ő nem maradtak veszteg.
           Bár már egy sem emlékeztek, hogy min kapott össze,
           Végül leharapta egymást, önmagát is közte.
           Ja, hogy hol itt a tanulság? Szájbarágom, tessék:
           Minden fejtúltengés vége teljes fejetlenség.
  
  
  
  
  GYÍKREGE
  
           Szerette volna a
           gyík, ha kitudódna:
           ő a félelmetes
           bősz sárkány utóda.
           Hogy sor ne kerüljön
           kétkedő vitákra,
           dúlt-fúlt, pofikáját
           szörnyűre kitátva.
           Aztán bizonyságul
           mesékből idézett,
           hogy váltak ebéddé
           szüzek és vitézek,
           miként mondott misét,
           szagosat a püspök,
           hogy egyházmegyéje
           ne lehessen früstök.
           Röhögte a szájast
           szűz lúd, vitéz kácsa:
           - Itt az ebéd! Kapj be,
           te mafla pojáca! -
           Hátrált a regélő
           kínos zavarában,
           erre már a légy is
           felkuncogott bátran.
           Ám nyomban megtudta
           szegény saját kárán:
           Aki ennek bohóc,
           lehet annak sárkány...
  
  
  
  
  A BABONÁS FEKETE MACSKA
  
           A fekete macska búsan bandukolt.
           Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt.
           Tizenharmadikán, s persze pénteken
           lett kunkori dísze ilyen éktelen.
           Azért vesztett el abból egy darabkát,
           mert az úton maga előtt szaladt át...
  
  
  
  
  A HARKÁLY SZERENCSÉJE
  
           Harkály kopácsolta a fa vastag kérgét,
           úgy találom-formán. Sikert nem remélt
           még.
           Bizony néha az is kevés,
           Ha egy tucat lyukat bevés,
           Mert mire az asztal terül,
           A lakoma elmenekül.
           De alig koppantott kettőt, avagy hármat,
           A szerencse hozta már az aranytálat.
           Egy tudatlan féreg ült a kéreg alatt,
           S kikiátott: „Szabad!”
  
  
  
  
  A BŰNBÁNÓ ELEFÁNT
  
           Az elefánt elmélázva
           A tóparton kocogott
           és nem vette észre lent
           A fűben a kis pocokot.
           Szerencsére agyon mégsem taposta,
           Csak az egyik lábikóját egyengette laposra.
           „Ej, de bánt, ej, de bánt!” -
           Sopánkodott az elefánt.
           „Hogy sajnállak, szegényke!
           Büntetesül te most tízszer
           Ráhághatsz az enyémre!”
  
  
  
  
  MIÉRT VIHOG A HIÉNA?
  
           Vicceket mondott vihogva néha
           Potyaleshelyén hülyén a hiéna.
           Aztán epedve hűlt dögért,
           Csak üldögélt,
           Remélve, a jópofaság
           Segít megtölteni hasát.
           Majd rákezdte újra, hogy a nagyvadak
           Jutalmul valamit mégiscsak hagyjanak.
           Az epét, a belet oda is dobálták,
           Hogy fogja be végre a mocskos pofáját.
           Ez idő óta
           Az idióta
           Undok kis állat
           Kiadja magát humoristának...
  
  
  
  
  A ZSIRÁF GŐGJE
  
           A nagyságos zsiráf
               fennhordta az orrát.
           Társait lenézte, mint
               kényúr a szolgát.
           Külön koszton élt fent,
               lombot csemegézett
           Míg odalent mélán
               legelt a személyzet.
           A világ sok ilyen
               csúf esetet ismer.
           Így megy, ha magasra
               kerül fel egy kis fej.
  
  
  
  
  A CSODACSIGA
  
           Egy csiga azt leste a magas buckáról,
           hogy ki jégre megy, elhasal, bukdácsol.
           Figyelte csak egyre, dideregve, fázva,
           mert érdeklődését roppant felcsigázta.
           Majd töprengve egy-két hetet,
           alkotott egy elméletet:
           - Talpon marad a síkoson,
           ki csak araszolva oson.
           És hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt,
           jégre ment, és estig csúszott is egy métert.
           - Látjátok! Nem esem! Csúszó csoda vagyok! -
           szólt ki diadallal, aztán odafagyott.
  
  
  
  
  A MACSKAFOGÓ EGÉR
  (MŰFORDÍTÁS)
  
           Egy jókora macskát
           Fogott az egérke,
           Nagy munka, nem mondom,
           Na dehát megérte.
           „Engedj el - könyörgött
           A macska riadtan -
           Szegény jó szüleim
           Aggódnak miattam!”
           és bár a cirmosnak
           A könnye is megeredt,
  
           Nem tudta meghatni
           A kevély egeret.
           „Bekaplak!” - ugrott rá
           Az egér ordítva,
           ...eredetiből fordítva.
  
  
  
  
  LEPKETÁNC
  
           Mikor a hernyóból
               lepke lett,
           kérkedve repkedett,
           hogy fényben keringve
               mind tovább
           csillogtassa himporát.
           A derék kutyának
           képére mégis kiült az
               utálat.
           - Villogj csak fent, te
               szép féreg;
           nem lesz nagyobb az
               értéked!
           Hernyó maradsz, bár
               fent keringsz.
           Nem a szárny szab itt
               mértéket,
           hanem a gerinc.
  
  
  
  
  ÚJ STRUCCPOLITIKA
  
           Egy strucc úgy vélte, hogy különb társainál,
           Eltökélte tehát, hogy karriert csinál.
           Hogy ezt gyorsan vigye véghez,
           Úgy döntött, hogy ellenzék lesz,
           És mint egyszemélyes tábor
           Elszakad a gyáva struccpolitikától.
               Szembe is fordult a többivel dohogva,
               És onnét fúrta be fejét a homokba.
  
  
  
  
  A SÉRTHETETLEN
  
           Fejéhez vagdosott minden csúfot, rosszat
           a finnyás antilop a rinocérosznak:
           - Maga vaskos tuskó! Bamba, bárgyú kába!
           Tévedésből került Noé bárkájába!
           Formátlan, ormótlan,
           iromba, goromba!
           Önmagánál rútabb, olyannyira ronda!
           Ó, bár rúghatnám jól faron,
           maga faragatlan barom!
           Böffent, mocskol, piszkít bárhol,
           s nem sül le a bőr kérges pofájáról!
           Pislogott a rinocérosz:
           - Bár tudnám, hogy mire céloz!...
  
  
  
  
  A ROZMÁR DRÁMÁJA
  
           Pszichodrámát írt a rozmár.
           Közege a sarki szőrmés osztály,
           témája a tömör
           fehérség-csömör.
           Hőse egy zord jegesmedve,
           ki bundáját befestette,
           hogy ezzel elérje,
           csak a bőre alatt maradjon fehérje.
           Hogy legyen a műnek valóságtalaja,
           színhely: a Szahara.
           Ne nevess korán!
           Holnap szerepelhet egy színház műsorán.
  
  
  
  
  EGY KOS PÁRBESZÉDE
  A VISSZHANGGAL
  
           Egy kos szerette, ha szembe magasztalják
           Ezért a visszhanggal nyalatta a talpát.
           - Ki az, aki mindig okos?
           - KOS!
           - De sohasem tudálékos?
           - KOS!
           - Öltözéke választékos?
           - KOS!
           - A gyapja százszázalékos?
           - KOS!
           - Kurtán felelsz. Ez szándékos?
           - KUSS!
  
  
  
  
  SZARVASHIBA
  
           Egy karvastag
           agancsú szarvasnak
           megtetszett egy feltűnő
           szépségű ünő.
           De mert széplélek volt, önemésztő alkat,
           úgy gondolta, egyelőre hallgat,
           s majd egyszer szép hosszan
           elbőgi szerelmét egy hősi eposzban.
           Így nem a nyers erő, hanem a költészet
           lesz az, amiért az ünő rá fölnézhet.
           Itt követte el a hibát.
           Írt szonettet, elégiát,
           s a lánykérést elodázta.
           Kínban égve, könnyben ázva
           nagy költővé érett.
           De csak fejdíszéért kapott aranyérmet.
  
  
  
  
  A KACSA NAPILAPJA
  
           Egy kacsa, kit nem gátolt erkölcsi korlát,
           vérbe mártva tollát,
           epével dagasztott, könnyekkel erjesztett
           rémhírektől nyüzsgő napilapot szerkesztett.
           Mint képzelt csatákba kiküldött riporter,
           fajokat tiport el.
           éhínség; mészárlás
           s még száz más
           kiagyalt borzalom
           tobzódva tombolt mind a tizenkét oldalon.
           Tűzvész vagy szerényebb
           méretű merénylet,
           naponként hatvan,
           már nem kapott helyet, csak a viccrovatban.
           Ezer vészt eszelt ki, a hasára ütve.
           Így lett napilapja a valóság tükre.
  
  
  
  
  VÍZILÓ-SZÉPSÉG
  
           A fertelmes kajla, kancsal vízikancát
           Ostromló csődörök szinte megrohanták.
           - Hogy van ez? - kérdezte a bölcs alligátor,
           - hisz e némber tárlat a szépséghibákból!
           Az ízlésetekkel bizonyára baj van,
           Mert torz példány az amúgy is rút fajban!
           Szólt egy vén vízimén:
           - Tudd meg, barátocskám,
           Hol rútság a szabály, legszebb ott az ocsmány!
  
  
  
  
  SÍRFELIRATOK
  
           ZEBRA:
  
           Egy tévedés áldozata vagyok.
           Az elefánt átkelt rajtam gyalog.
  
           SEREGÉLY:
  
           Elhunytam, mert az idén
           sörét nőtt a venyigén.
           Szüretkor a puskák
           rám szórták a mustját.
  
           HANGYA:
  
           Kinek járandója csak egy apró morzsa,
           ne kapjon fel veknit, mert ez lesz a sorsa.
  
           NERC:
  
           Hogy lenyúztak, ó, én árva,
           elvittek az operába!
           Lógott ott még hód, nyest, menyét.
           Ó, hogy utálom a zenét!
  
           GÖDÉNY:
  
           Ha volna sírkövem, megtudnád belőle,
           Azért nincs, mert azt is elittam előre.
  
           EGY SÁSKA A HADBÓL:
  
           Vajon én nyugszom itt, vagy egy másik sáska?
           ... Várnom kell az esti névsorolvasásra.
  
           VAKONDOK:
  
           Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák.
           Most felülről szagolom az ibolyát.
  
           CERKÓF:
  
           Azt hittem, hogy a kókusz még éretlen.
           Tévedtem.
  
           HÜLYE TYÚK:
  
           Csábos voltam csitri jérce koromtól.
           Az érckakas rám ugrott a toronyból.
  
           GALAMB:
  
           Dörgedelmes intelmemből tanulj, hogyha tudsz:
           Az ágyúcső égnek mered, mégsem galambdúc.
  
           LAJHÁR:
  
           Lustább voltam én, mint mások.
           Pihengettem. De ez már sok!
  
  
  
           EBIGRAMMÁK
  
  
  EBIGRAMMA
  
           Ebihalból nem lesz más, csak béka,
           még ha
           bálnává válni volna is szándéka.
  
  
  
  
  TAVASZI MADÁRDAL
  
           Tavaszt zengnek a madárkák.
           Soha kedvesebb dalárdát!
           Ám az egyik némán kushad.
           Csak nem készül kritikusnak...?
  
  
  
  
  BÁLNABÁL
  
           Az óriási bálna
           Maskarában ment el az álarcos bálba.
           Ám nem kapott táncost az oktondi állat,
           hiába öltözött szardíniának.
  
  
  
  
  A PESSZIMISTA KESZEG
  
           A lüke sügér rég egy kérdést feszeget:
           miért pesszimisták az apró keszegek?
           Végre választ adott rá a megkérdezett:
           - Amíg be nem kaphat egy harcsát a keszeg,
           borúlátó leszek.
  
  
  
  
  TYÚK VAGY TOJÁS?
  
           Rég gyötrődve kutatjuk,
           hogy a tojás volt-e előbb, vagy a tyúk.
           A tyúkot ez a gond sohasem bántotta,
           csak az, mi lesz előbb: pörkölt, vagy rántotta?
  
  
  
  
  VESZÉLYES MESE
  
           Csörtetve üldözte egy nagyvad a nyulat
           míg azt elnyelte egy hosszú kanyarulat,
           a némán lapulva leskellő kobra
           ott várt moccanatlan, mint önmaga szobra.
           Így hát vedd alapul:
           A nagy veszély csörtet, a még nagyobb lapul.
  
  
  
  
  ÁLLATI JOGOK
  
           Törvényről és jogról vijjogott a héja,
           és ettől égnek állt a jérce taréja.
           Mert tudta, hogy ebből származnak a bajok.
           Ez a törvény vérzik, és ez a jog sajog.
  
  
  
  
  MÉHEK
  
           Szorgalmukról döngicsélnek.
           Mézesmázos öndicséret.
  
  
  
  
  GÓLYA-VENDÉGSÉG
  
           A szívélyes gólya mit vett a fejébe?
           Meghívta a nyájas varangypárt ebédre.
           Sőt továbbment: még a kicsik is jöhetnek!
           De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek.
  
  
  
  
  OKOZATOSAN
  
           Elfutott a verés elől
  
                a gazda kutyája.
           Előle a rémült macska
                felkúszott a fára.
           Ettől persze felrebbent a
                faágról a veréb,
            s az egésznek a muslica
                itta meg a levét.
  
  
  
  
  ROMÁNC
  
           Zománclavórt sodort partra az áradat
           Bús románcot látott, ki később ráakadt.
           Lágy domborulatán kamasznyi teknős ült,
           és ragyogott szegény,
                    Azt hitte, megnősült.
  
  
  
  
  SÜLETLEN TRÉFA
  
           Az orrszarvú vastag
              pótszarvat növesztett,
           s úgy vélte, tőle már
              a bölény is reszket.
           Megduplázta erre szarvait
              a bölény,
           hogy ne nyomassza az
              az ellenséges fölény.
           Most várná a poént,
              ki éberen fülel.
           Reméljük, nem sül el...
  
  
  
  
  APRÓHIRDETÉS-ROVATOT INDÍTOTTAK FÉRGEK ÉS ROVAROK
  
  HÁZASSÁG
  
           Undoknak mondott
           szárnyvasúti poloska
           férjhezmenne
           dízelmotorosra.
  
           *  *   *
  
           Feleséget keres komoly
           szándékú moly.
           Szekrény van.
  
           *  *   *
  
           Kis testi fogyatékos,
           önhibáján kívül-
           középen elvált giliszta,
           hozzáillő házasfelet
           keres.
  
           *  *   *
  
           Fábaszorult féreg
           társaság hiányában
           ezúton keres férjet.
           Harkályok kíméljenek!
  
           *  *   *
  
           Éjjeli pillangó
           megismerkedne.
           ..Mindegy!....
  
  ÁLLÁS
  
           Péknél szabadult
           csótány
           elhelyezkedne
           babapiskótán
  
           *  *   *
  
           Felvesz kifutónak
           bábokat és gubókat
           Álca-szövetkezet.
  
           *  *   *
  
           Iszappakolást vállalok.
           Balatonalga.
  
           *  *   *
  
           Kaszkadőrnek menne
           bátor mozibolha.
           Lyukas alsókba is
           beugorna.
  
  LAKÁS
  
           Korai cseresznyémet
           elcserélném ropogósra.
           Pondró. Utolsó posta.
           Esetleg ráfizetek...
  
           *  *   *
  
           Vakolatban falbérleti
           lakrést keres kisigényű
           nyű.
  
  INGATLAN
  
           Eladó kápé-
           szép fás karalábé.
           Férgespuszta.
  
  BÚTOR
  
           Kombinált háló-ebédlő
           Póknál.
           Életfogytig jótáll.
  
  JÁRMŰ
  
           Új traktort cserélne
           ökrös szekérre
           bögöly.
  
           *  *   *
  
           Kullancs terepjárót
           venne,
           bőrülésbe is
           belemenne.
  
  KULTÚRA
  
           Iskolába járna
           hátrányos helyzetű
           fejtetű.
  
           *  *   *
  
           Angolórákat ad
           Rockfortban végzett
           sajtkukac.
           Jelentkezhet egyén
           vagy kupac.
  
           *  *   *
  
           Tánccsoportnak is
           alkalmas százlábú
           irtó siker ellenére fellép
  
  VEGYES
  
           Férjhez menne
           kimondottan csapnivaló
           szúnyog.
           Csípőben telt... volt.
           Gyászolják lárvái.
  
  
  
           HAT BETŰ ETŰD
           SZÍNIISKOLÁSOKNAK
  
  
  KECSKÉRE KÁPOSZTÁT
  
           Egy kecskére bíztak egy szép fej
           káposztát.
           Nem nyúlt hozzá, nehogy gazdái átkozzák.
           Hogy küzdött magával es mit tett legvégül?
           Elmondom kecskéül!
           - Mekk! Egyelek meg, de remek kerek! Nem!
           Hess, becstelen kecskeszellemek!
           Egyenes jellemek benneteket elkergetnek! Mekk!
           De szerfelett kellenek keblemnek e levelek.
           Egyet lenyelek! Nem! Rendesen legelek! Mekk!
           De eme repedezett fedeles levelek,
           Melyeket emberek nem esznek meg,
           Nekem teljesen megfelelnek, ezeket nyelem le.
           Belembe lemehetnek. Mekk!
           Ejnye! Erre eme beljebb elhelyezett levelek
           Lettek fedelek. Ezek e melegben egyre
           epedeznek, meg-megrepedeznek. Nem tehetek
           egyebet, egy rend levelet lenyelek. Mekk!
           De erre eme bentebb szekesztett levelek
           Egyre feljebb keverednek, rendre fedelek
           Lesznek, melyeket szemetesvederbe tesznek.
           Erre teremtettek benneteket?! Mekk!
           Elengedhetetlen, meg kell ennem e fejben lelt
           Leveleket. Le veletek! Nyekk! Te fej!
           Ne feledd: meg nem ettelek, de megmentettelek!
           Mekk!
  
  
  
  
  NYÚLISKOLA
  
           Erdőszélen nagy a móka, mulatság,
           iskolába gyűlnek mind a nyulacskák.
           A tanító ott középen az a nyúl,
           kinek füle leghosszabbnak bizonyul.
           Kezdi az oktatást egy fej káposztával,
           Hallgatják is tátott szájjal.
           - Az egymást tapasztó
           táposztó
           levelek képezte káposzta
           letépett
           levelein belül tapasztalt betétet,
           Mely a kopasztott káposzta törzse,
           úgy hívják, hogy torzsa.
           Ha most a torzsára
           sorjába'
           visszatapasztjuk
           a letépett táposztó káposztaleveleket,
           a tapasztalt rendben,
           akkor szakasztott, helyesen
           fejesen
           akkor szerkesztett káposztát képeztünk.
           Ez a lecke! Megértettük? -
           kérdezte a nyúltanár.
           Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már.
           - Akkor rögtön feleltetek! -
           Lapult a sok tapsifül,
           füllentettek; dehogy értik és ez most mindjárt kisül!
           - Nos felelj, te Nyuszi Gyuszi! Állj kétlábra,
           s vázold hát,
           mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát?
           - Jóllakok! - felelte elképesztő képzetten
           a kis káposzta-kopasztó ebugatta,
           de a tanár megbuktatta.
  
  
  
  
  SZAMÁRMESE
  
           Csömörön élt az öreg Göre Döme, annak volt
           egy csengeri csengős pörgeszőrű göndör csődöre.
           De bármilyen pörgeszőrű göndör csődör volt
           Csömörön az öreg dőre Göre Döme csengeri
           csengős csődöre, nem szerzett neki virgonc,
           kenceficés kancát időre az örökkön ődöngő-lődörgő
           dőre öreg.
           Így hát csurig csorgatta csöbörbe könnyeit
           és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő-
           lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri csengős
           pörgeszőrű Göndör csődöre.
           Szomszédságban élt a fösvény Szemere,
           annak volt egy nőstény szamara.
           A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett
           hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara
           számára, ezért sok szemérmes szamárkönny
           szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú
           szamara szemére.
           Ámde mit csinált egy szép napon az örökkön
           ődöngő-lődörgő öreg dőre Göre Döme csengeri
           csengős pörgeszőrű göndör csődöre és a szamárnál
           szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet
           szemerkélő szomorú szamara? Na mit csinált?
           öszvért!
  
  
  
  
  A MOSZKITÓ-OPERA
  
           Ott, ahol a kásás
           Nád, sás
           Lepte lápra lépve
           Süpped alább a láb
           Köröskörül
           Bús köd ül,
           S éjszakára nyirkos pára
           Száll a sárra
           Sárga gázba
           Hüledezbe ül a hüllő
           Borzong a borz és vipera,
           Ott hallható a Moszkitó-opera.
           - Züm - zendít rá kóros
           Dalára a kórus.
           Aztán tovább érleli
           A vérbeli sikert
           Egy tenor.
           Hangja a kórussal egybeforr.
           Először egy dúr-áriát,
           Majd egy finom moll-áriát,
           és végül egy maláriát
           Ad elő.
           Mily szenvedély, vad erő!
           Hogy lázba hoz ez a mester,
           Kísért, bárhogy hessegesd el.
           Utána a tenyér csattan
           és az izzó hangulatban
           A vak, fülledt éjszakákon
           Felcsendül a Kinin-kánon.
  
  
  
  
  A PÉK PÓKJA
  
           Az apróka pók-apóka,
           És a porhanyó potrohú pókanyó
           A pékségben a szennyezett
           Mennyezetre
           Nyálból való
           Málló hálót font.
           Pont.
           A kópé póknép pótlék-hálókat eresztve
           Keresztbe
           A pékasztal fölött
           Hálóból ebédlőt kötött.
           Félt a péppel pepecselő pék,
           Hogy odapök a pók,
           Illetve a liszttel
           Hintett púpos pépre tisztel.
           Ezért leseperte az apróka
           Pókpárt a padlóra.
           Csattant a fapapucs -
           Fuccs!
           Így járt pórul a két pupák
           Pék
           Pók.
           Pukk.
  
  
  
  
  A TEVE FOHÁSZA
  
           Monoton
           üget a süppedő homokon
           a sivatag lova,
           a tétova teve tova.
           Hátán rezegve mozog a
           Rozoga
           Kúp
           Alakú púp.
           A helyzete nem szerencsés.
           Apró, szemcsés homokkal telve
           A füle, a nyelve.
           Sóvár szeme kutat kutat.
           Még 5-6 nap kullog, baktat.
           Az itató tava távol
           S oly rettentő messze még az oázis.
           Erre utal az alábbi fohász is:
           - Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve,
           Teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
           Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol,
           De tévednél, vélvén, vén híved neved feledve
           Elvetemedve vádol.
           Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
           Mivel levet - vert vederbe feltekerve nem vedelve
           Lett betelve a te tevéd szenvedelme.
           Te nevedben legyen eme neveletlen tevetetem
           eltemetve!
           S evezzevel ava teve
           Levelkévét kivilevehevelteve!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Doktor Bubó
  
           Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor,
           Diktál a beteg, írja a doktor.
           Beszél majd az utókor, kiről?
           Hohohohó Doktor Bubóról!
  
           Füllentett a hüllő, az a vén bolondos,
           Csak úgy rektor úr ő, ahogyan én orvos.
           Beszél majd az utókor, kiről?
           Hohohohó Doktor Bubóról!
  
           Köhög a harcsa, reumás a mókus,
           Nem segíthet rajta, csak a pszichológus.
           Beszél majd az utókor, kiről?
           Hohohohó Doktor Bubóról!
  
  
  
  
  Mézga Aladár kalandjai
  
           Itt a víg család, a dala száll,
           Okosabb egy se lett, talán csak Aladár,
           Tipikus fizikus ő, morcos csodagyerek,
           Kerítsd elő, éjjel hova mehet
  
           Éjjel nincs veszély, csitul a zűr,
           Kalandra vár a nagyvilág, szabad az űr,
           Az űri zűrökben ő ludas, övé a főszerep,
           A bátor űrutas kalandok hőse lesz,
           Repül, mint kozmikus kacsamadár,
           Aki nem hiszi, az jobb, ha utánajár!
  
  
  
  
  Mézga-család
  
           Néha légy bolond egy kicsikét
           Elrepül úgy a szürke gond, derül az ég,
           Van abban valami báj, hogyha kacag a máj,
           Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár.
  
           Légy vidám, vagány, akár egy srác,
           Fújd meg a tülköt, trombitát, valamit játssz,
           Ha baj van, mégse legyen soha kedélyed lőporos,
           Ne is figyelj oda, mit mond egy főokos,
           Szerintem az bolond, ki téged mindezért
           Paprikajancsinak mond!
  
           Mézga Géza vagyok, nem lopom a napot,
           De nyakamon a csacsika család.
           Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás,
           és nem forgatja mesekacsaláb.
  
           Van minálunk hajcihő, kitűnő hangulat,
           Olyan, mint a vadnyugat, zenebona, ricsaj,
           Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet,
           Egy se nyafog, kesereg, tréfa csupán a baj.
  
           Kriszta tiszta gyagya, mert vizes az agya,
           Bemutatom Lüke Aladárt
           Folyton marja, böki,
           mint Cicust a Blöki,
           Itt nincs elásva még a csatabárd.